Érintésvédelem Gosztolya Biztonságtechnika KFT. Veszprém megye GOSZTOLYA BIZTONSÁGTECHNIKA KFT.

e-mail: gosztolyakft@gmail.com

tel: +3670-315-5894

KEZDŐLAP

RIASZTÓ

RENDSZER

KAMERA

RENDSZER

ROBBANÁSBIZTOS

 BERENDEZÉS

 FELÜLVIZSGÁLAT

ÜZLET

HANGOSÍTÁS

ÉRINTÉSVÉDELMI

FELÜLVIZSGÁLAT

VILLÁMVÉDELMI

FELÜLVIZSGÁLAT

ERŐSÁRAMÚ

TŰZVÉDELMI

 FELÜLVIZSGÁLAT

ÉPÜLET-

VILLAMOSSÁGI

SZERELÉS

KAPCSOLÓ-

SZEKRÉNY

GYÁRTÁS


ERŐSÁRAMÚ VILLAMOS BERENDEZÉSEK SZABVÁNYOSSÁGI TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATA -EBF.

EX FOKOZOTTAN TŰZ ÉS ROBBANÁSVESZÉLYES BESOROLÁSÚ TÉRSÉGBEN IS!

Felülvizsgálatok Veszprém megyében a legjobb áron! Hívjon!

erősáramú_mérés_felülvizsgálat_szabványosság_villamosjegyzőkönyv_Gosztolya_Biztonságtechnika_Kft_Ajka_Veszprém_Sümeg_Zirc_Pápa_Tapolca_Devecser_Doba_Somlóvásárhely_Nagyvázsony_Pula_Balatonfűzfő

EBF - A, B, C, D, E tűzveszélyasségi osztályú épületekben és szabadtereken

Erősáramú berendezések szabványossági - tűzvédelmi felülvizsgálatának szükségességét és gyakoriságát
a 28/2011. (IX. 6.) BM számú rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat  (O.T.SZ.) határozza meg.

A 28/2011. (IX. 6.) BM számú rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 213.§ alapján:


  A villamos berendezést felül kell vizsgálni:

 • a "A" és "B" tűzveszélyességű helyiségben, szabadtéren legalább 3 évenként,

• a "C" - „D" - „E" tűzveszélyességű helyiségben, szabadtéren legalább 6 évenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni.

 
A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni!
A 28/2011. (IX. 6.) BM számú rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 214.§ alapján:
A villamos berendezések felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelmény, illetve a vizsgálat időpontjában érvényes vonatkozó követelmény,
vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó előírás szerint történik.


A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely zónabesorolásának tisztázása.
 

A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzem nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.


A felülvizsgálatok célja:

  Avillamos berendezések által okozott tűzveszély, robbanásveszély, balesetveszély megelőzése.

A felülvizsgálatnak azt kell megállapítani, hogy a villamos berendezés megfelel-e az oda vonatkozó szabványoknak, jogszabályoknak.

Nem okoz-e tüzet, vagy balesetveszélyt?

Milyen hibák, hiányosságok vannak, és hogyan kell azokat megszüntetni.

Meg kell jegyeznünk, hogy a felülvizsgáló nem hatóság; az időszakos felülvizsgálatok célja nem a felelősség felvetése, a felelősök megkeresése, hanem mindig csak a veszélyt okozó hibák kimutatása és javításuk előkészítése.

Ebben a munkában a felülvizsgáló szolgáltatást végző partnere a megrendelőnek (üzemeltetőnek), aki nem utasítja a megrendelőt, hanem szakszerű útmutatást ad neki az esetleges hibák javításáról.

A felülvizsgálat megtörténtét és a feltárt hiányosságok kijavítását a tűzoltóság és a katasztrófavédelem ellenőrzi.

A vizsgálat elmulasztása szerencsés esetben csak pénzbírsággal jár (50-300ezer forint), szerencsétlen esetben viszont akár emberi életekbe is kerülhet.

Abban az esetben, ha nem ismeri az épület villamos hálózatának állapotát, mert most vette használatba, nincs tisztába annak állapotáról, terhelhetőségéről, egy felülvizsgálattal ezekre a kérdésekre is választ kaphat.

szabványossági felülvizsgálat GOSZTOLYA BIZTONSÁGTECHNIKA KFT.

 

A helyszíni felülvizsgálat után a SZABVÁNYOSSÁGI - TŰZVÉDELMI MINŐSÍTŐ ÍRAT az MSZ HD 60364, MSZ 2364, MSZ 1600 és MSZ 10900 számú szabvány,
valamint 28/2011.(IX.6.) BM rendelet kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat figyelembevételével készül.

A 28/2011.(IX.6.) BM (OTSZ) rendelet írja elő a létesítés utáni első ellenőrzést (felülvizsgálatot) és az erősáramú berendezések időszakos szabványossági felülvizsgálatát.
Műszaki vonatkozásban az MSZ HD 60364, MSZ 2364, MSZ 1600 és az MSZ 10900 szabvány előírásai a mértékadóak. A felülvizsgálat során a létesítéskori szabvány előírásokat kell figyelembe vennünk.
A villanyszerelés során a villanyszerelő a tervek vagy terv nélkül a vonatkozó szabványok előírásai alapján szereli meg a létesítményt, melynek meg kell felelnie a mindenkori műszaki és biztonságtechnikai előírásoknak is.


Az elkészített MINŐSÍTŐ ÍRATOK plombázott kivitelűek, melyek tartalmazzák a felülvizsgálat alapját képező szabványokat és rendeleteket, a helyiségek illetve szabadterek tűzveszélyességi besorolását, azok jellegét,
a felülvizsgálat alkalmával elfogadott különféle bizonylatokat, a villamos berendezések minősítését.
Az erősáramú villamos berendezések szabványossági - tűzvédelmi felülvizsgálata kiterjed azok védettségi állapotának ellenőrzésére,
valamint a vezetékek és kábelek szigetelés ellenőrzésére, ellenállásának mérésére.
 

• Az elvégzett szigetelési ellenállás méréseket mérési jegyzőkönyvbe foglaljuk, melyeket a MINŐSÍTŐ ÍRAT külön fejezete tartalmaz.
• Az erősáramú villamos berendezések szabványossági - tűzvédelmi felülvizsgálata alkalmával elkészítjük azok egyvonalas kapcsolási rajzait, melyeket az átadott minősítő iratokhoz csatolunk.
• Az egyvonalas kapcsolási rajzok táblázatában kiértékeljük a leágazást villamos biztonságtechnikai szempontból.
• Megállapítjuk a szükséges biztosítókat, kapcsolókat, vezetékeket, hőkióldókat.
• A hőkióldók esetén javaslatot adunk azok helyes értékére és beállítására.
• A táblázat megjegyzés rovatában - a minősítő irattal megegyező számozás alatt - javaslatot teszünk a leágazás szabványos létesítésre.


szabványossági felülvizsgálat GOSZTOLYA BIZTONSÁGTECHNIKA KFT.

A tűzveszélyességi osztályok jelölése A, B, C, D, E betűkkel történik. Ezek a számok az A-től az E-ig egyre csökkenő tűzveszélyességet jelentenek.

Fokozottan tűz és robbanásveszélyes (A): az anyag heves égése, robbanása indító gyújtásra bármely halmazállapotban bekövetkezhet.

Tűz- és robbanásveszélyes (B):az anyag por formában a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez.

Tűzveszélyes (C): az a szilárd anyag, amely gyulladási hőmérséklete legfeljebb 300 fok.

Mérsékelten tűzveszélyes (D): az a szilárd anyag, amely gyulladási hőmérséklete legalább 300 fok.

Nem tűzveszélyes (E): nem éghető anyag

Tűzveszélyességi besoroláskor a területeket (pld műhely, iroda, egyéb helyiségek, vagy akár udvar) A-től E osztályig kell besorolni és azt az osztályt kell választani, amelyik meghaladja a 40%-ot.


szabványossági felülvizsgálat GOSZTOLYA BIZTONSÁGTECHNIKA KFT.

Megrendelhető egyéb vizsgálatok:

Kábelszigetelés ellenállásmérés
A helyszíni mérés után a mérési jegyzőkönyv az MSZ 2364 sz. szabványsorozat, az MSZ 13207/2000 sz. szabvány valamint az MSZ 4852/1977 sz. szabvány előírásai szerint készül.
A kábelszigetelés ellenállásmérést DC 50-5000V vizsgáló feszültséggel tudjuk végezni.

- Erősáramú robbanásbiztos berendezések felülvizsgálata
Az erősáramú villamos berendezések felülvizsgálata robbanásveszélyes térségekben az MSZ EN 60079 szabványsorozat előírásai alapján és a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (új OTSZ) Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint történik.

- Kéziszerszámok évenkénti időszakos érintésvédelmi szerelői ellenőrzése
A használat közben kézben tartott, illetve hálózatra kapcsolt állapotban könnyen áthelyezhető villamos készülékek kéziszerszámnak minősülnek.
A helyszíni ellenőrzés és műszeres mérések után a minősítő irat az MSZ 2364 és az MSZ HD 60364 szabványsorozat, az MSZ 4851 sz. szabványsorozat és az MSZ 4852/1977 sz. szabvány előírásai szerint készül.
A kéziszerszámok évenkénti szerelői ellenőrzését a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet írja elő.

- Hegesztőkészülékek időszakos érintésvédelmi felülvizsgálata
A helyszíni felülvizsgálat és műszeres mérések után a minősítő irat az MSZ 2364 és az MSZ HD 60364 számú szabványsorozat, a Hegesztési Biztonsági Szabályzat, az MSZ 4851 sz. szabványsorozat és az MSZ 4852/1977 sz. szabvány előírásai szerint készül. A hegesztő berendezés vizsgálatát követően a készülék védőgázas pisztolyát AC 2500V, az elektróda fogókat AC 1000V feszültséggel ellenőrizzük.
Hegesztő készülékeken az időszakos ellenőrzéseket a Hegesztési Biztonsági Szabályzat értelmében évente kell elvégezni.

- Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek felülvizsgálata
A helyszíni felülvizsgálat és műszeres mérések után a minősítő irat az MSZ 2364 és az MSZ HD 60364 számú szabványsorozat és az MSZ 2040/1995 sz. szabvány előírásai szerint készül.

- Antisztatikus padlóburkolatok levezetési ellenállás mérése
A Padlóburkolatok levezetési ellenállásának vizsgálata az MSZ EN 61340 szabványsorozat előírásai szerint történik.

- Megvilágítás mérés - Lux mérés
A megvilágítás mérést a 3/2002. (II. 8.) SZCSM - EüM együttes rendelet írja elő.  A mérés az MSZ EN 12464-1:2003 sz. szabványsorozat előírásai szerint történik és kerül dokumentálásra.


Megvilágításmérés luxmérés szabványossági felülvizsgálat GOSZTOLYA BIZTONSÁGTECHNIKA KFT.

A felülvizsgálatot, ellenőrzést érintésvédelmi, villámvédelmi,
 villamos tűzvédelmi és robbanásbiztos berendezések felülvizsgálatára feljogosító végzettséggel rendelkező szakember végzi.

erősáramú_mérés_felülvizsgálat_szabványosság_villamosjegyzőkönyv_Gosztolya_Biztonságtechnika_Kft_Ajka_Veszprém_Sümeg_Zirc_Pápa_Tapolca_Devecser_Doba_Somlóvásárhely_Nagyvázsony_Pula_Balatonfűzfő

A felülvizsgálatokat professzionális, hitelesített célműszerekkel végezzük!


Kérje ajánlatunkat!

Veszprém megye Vas megye Zala megye Fejér megye Ajka Veszprém Pápa Zirc Sümeg Tapolca Balatonfüred Balatonalmádi Devecser Celldömölk Városlőd Kislőd Pápakovácsi Kolontár Nyirád Halimba
 Somlóvásárhely Somlószőlős Nagyalásony Tihany Alsóőrs BadacsonytomajBalatonfűzfő Bánd Csabrendek Csopak Dabrony Döbrönte Felsőörs Ganna Bakonygyepes Herend Iszkáz Kamond Káptalanfa
Kerta Magyarpolány Mencshely Mindszentkálla Nagyvázsony Padragkút Ajkarendek Öcs Pula Nemesszalók NemeshanyNoszlop Révfülöp Szigliget Tótvázsony Tüskevár Ugod Somló Szentjakabfa Szentantalfa

Hangrendszertelepítés veszprémmegye Gosztolya Biztonságtechnika KFT.Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat Veszprém megye Gosztolya Biztonságtechnika KFT.érintésvédelem_villámvédelem és erősáramú berendezések felülvizsgálasta EX fokozottan tűz és robbanásveszélyes környezetben is www.gosztolyakft.huSzabványossági felülvizsgálat Gosztolya Biztonságtechnika KFT. Veszprém megyeérintésvédelem_villámvédelem és erősáramú berendezések felülvizsgálasta EX fokozottan tűz és robbanásveszélyes környezetben is www.gosztolyakft.huVillamos biztonságtechnikai felülvizsgálat Veszprém megye Gosztolya Biztonságtechnika KFT.Gosztolya Biztonságtechnika KFT Ajka Veszprém Nagyvázsony Somlóvásárhely Somlószőlős Kolontár
Megvilágításmérés üzlethangosítás, rendezvényhangosítás Gosztolya Biztonságtechnika KFT Ajka Veszprém Nagyvázsony Somlóvásárhely
Hangrendszertelepítés veszprémmegye Celestion JBL Beyma Behringer Pioneer RCF Kempton SALLedvilágítás szerelés, villanyszerelés Gosztolya Biztonságtechnika KFT.
Túlfeszültséglevezetőszerelés Veszprém Ajka Pápa Sümeg
0,4KV elosztószekrények szerelése Veszprém Ajka Pápa Sümeg
0,4KV elosztószekrények szerelése Veszprém Ajka Pápa Sümeg
épületvillamosság villanyszerelés Veszprém Ajka Pápa Sümeg Gosztolya Biztonságtechnika KFT.
Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat Veszprém megye Gosztolya Biztonságtechnika KFT.elosztógyártás villanyszerelés Veszprém Ajka Pápa Sümeg Gosztolya Biztonságtechnika KFT.lakásriasztószerelés www.gosztolyakft.huVAGYONV
ÉDELEM
GOSZTOLYA BIZTONSÁGTECHNIKA KFT.
Magyar Elektrotechnikai Egyesület tagja Gosztolya JánosE-on regisztrált villanyszerelő


© 2013 Minden jog fenntartva! - Gosztolya Biztonságtechnika KFT.
Adószám: 24716022-2-19 - Cgj.: 19-09-516667
Erősáramú tűzvédelmi felülvizsgálat I Villanyszerelés I Érintésvédelmi felülvizsgálat I Villámvédelmi felülvizsgálat I Riasztó Kamerarendszerek telepítése I Tűzjelző karbantartás I Elosztószekrény gyártás